Kalle

Kalle var en glad svensk man i sina bästa år och just den här dagen hade han mycket att stå i. Han satt i styrelsen för ett stort bolag och där skulle det vara möte hela förmiddagen och många viktiga beslut för företagets framtid måste fattas.

Kalle var också en engagerad man som i senaste valet fått en ordinarie plats i kommunstyrelsen och det var till kommunhuset han efter lunch styrde sina steg för att med sina fritidspolitikkamrater stöta och blöta många viktiga frågor till sin hemstads fromma.

Som det nu föll sig tog inte mötet på kommunhuset så lång tid som han trott, så då tänkte Kalle “varför passar jag inte på att höra efter om verkstaden har en tid ledig, bilen har rosslat en smula på sistone”. Sagt och gjort, och en tid fanns det, så Kalle rosslade dit och satte sig sedan på bussen hem.

På kvällen passade Kalle på att ta det riktigt lugnt efter dagens göromål. Han hade bjudit över sin gamle skolkamrat Olsson, som var chef över hans företags viktigaste samarbetspartner och de båda satt nu och njöt en konjak före kvällsmaten. De båda var mycket intresserade av historiska spörsmål och på sistone hade Kalle ägnat en del tid åt att förkovra sig i sena 1900-talets och tidiga 2000-talets historia.

“Kan du tänka dig, min vän Olsson. Förrut hade jag inte tänkt en tanke på det, men nu har jag tankats full med det hela dagen lång. Idag på styrelsemötet slog det mig att vi bara är män där hela bunten och har varit det så länge jag varit med. På kommunstyrelsen är jag den enda karln i gänget. Och på verkstaden har de precis två manliga och precis två kvinnliga mekaniker. Visste du att en gång i tiden hade det första ansetts som direkt fult och olämpligt, det andra som en prydnad för staden och det tredje som ett så eftersträvansvärt ideal att man hellre kvoterade på grundval av reproduktionsorganens placering än lämplighet för att uppnå det?”

Olsson rynkade pannan och nickade osäkert. I hennes öron lät det som rappakalja, men så hade hon alltid varit mer inne på antiken än första IT-åldern.

De hann dock inte vidare i diskussionen just då, ty Kalles hustru Lena kom ut och meddelade att maten var färdig. Hon var hemmafru. Där de nu gick sida vid sida, Lena och Olsson, kan jag lova dig, att hade du antytt att den ena gjort ett bättre val än den andra, hade de stirrat på dig som om det växte selleri ur dina öron.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *