Notes on Nursing

“Almost all superstition is due to bad observation.”

Helande kristaller, homeopati, krossade speglar, svarta katter, att svara på ett “lycka till” inför en föreställning. Allt kommer sig ytterst av att man slarvat i sina observationer av orsakssammanhang. Hur önskar jag inte att Florence Nightingale fanns kvar bland oss idag!

Jag har precis avslutat Nightingales bok “Notes on Nursing” och försöker komma på om det alls finns något negativt jag skulle kunna säga om den. Jo, jag tror att jag gärna skulle velat ha möjlighet att diskutera värdet av ren kemi och arbete i laboratoriet för att förstå sjukdom och hälsa. Observation i faktiska sjukdomsfall löper ständigt risken för att störas av ett överflöd av faktorer som helt enkelt inte går att kontrollera; faktiska orsaker drunknar i ett överflöd av information. Jag invänder därför mot Nightingales bergfasta övertygelse om att det är i observation av sjukdomsfall och inte i laboratoriet vi når den djupaste insikten. Men även detta blir i slutändan en poäng till Nightingales fördel. Hennes tanke är så klar och så redligt presenterad att även när jag inte håller med så känner jag mig inbjuden till en diskussion. Det finns alltid något konkret att bita i – aldrig förfaller hon till rena åsikter, till ideologier eller allmänna övertygelser. Allt tar avstamp i trista, grå observationer – hennes egna och sammanställningar av många andras – och följer ett stringent, logiskt mönster fram till avgränsade och praktiska slutsatser.

Så vad handlar egentligen “Notes on Nursing” om? I korthet, Nightingales uppfattning om hur man blir en bra sjuksköterska. Men hur blir man det? Nightingale gjorde självklart en stor insats genom att så envetet förespråka renlighet på sjukhus. I sin bok bryter hon ned detta i konkreta detaljer. Till exempel har hon ett långt avsnitt om frisk luft och vädring. Å ena sidan är det mycket som kan förefalla uppenbart, men ack så många detaljer det finns att beakta! Om du har en öppen spis i rummet, hur hög ska sängen vara i förhållande till skorstenens nedre öppning? Dock tror jag att avsnittet om ledarskap och organisation var det som fångade mig mest. Jag sympatiserar extremt mycket med hennes filosofi att en ledare ska inte bara se till att allting blir gjort rätt, hon ska bygga ett lag som får allting gjort även när inte hon är där. Eller kanske var det hennes utläggning om nödvändigheten för en god sjuksköterska att också vara en skicklig observatör? För den som undrar hur man ska ha nytta av naturvetenskapens tankesätt och metoder i vardagen, läs det här avsnittet och svaret skall varda dig givet.

Jag har hört sägas att ironi är den högsta formen av humor. Om du håller med så kommer du, kanske till din överraskning, finna att “Notes on Nursing” bitvis är riktigt rolig. Nightingale har en skarp tunga, ett kritiskt öga och en torr sarkastisk humor som mer än en gång tvingade mig till spontana gapskratt. Sammanfattningsvis är denna bok till lika delar ett intressant dokument över sin tid, en bok fylld med goda råd oavsett vad du pysslar med, en hyllning till det vetenskapliga förhållningssättet till livet – och ett stycke underhållande litteratur. Den är inte lång, den finns som ljudbok på Spotify och jag hoppas att jag får möjlighet att diskutera den med dig nästa gång vi ses!

Comments are closed.