Om Cantilena

Cantilena är “doldis-gruppen” som under ca 15 år spelat och sjungit i de flesta kyrkor i den här trakten, vilket under 2001 även kom att inbegripa två kyrkor i södra Tyskland. Gruppen har spelat till dans, såväl sakral som profan, till exempel som inledning till Föreställningen Ormungens moder med Gun Jönsson, samt i andra större och mindre sammanhang.

Cantilenas repertoar innehåller musik från 1000 – 1700 talet, i vilken ekar minnen från högmedeltiden, genom renässansen och fram till den tidig-moderna epoken.

Medlemmar

Eva Swensson, musikalisk ledare, flöjt, slagverk

Ingeborg Andersson

Anders Lindfors

Eva Nanne

Malin Holmstrand

Irmela Paulsson

Per-Olof Jonsson

Hannah Andersson

Linn Andersson

Veronica Malmgren

Anders Nilsson

Patrik Mörée


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *