Orkaner – färre eller fler?

Läser man dagspressen och debattartiklar av politiker kan man lätt få uppfattningen att det finns en diskussion om huruvida klimatförändringarna orsakar orkaner, och huruvida dessas antal ökat på sistone. Vilket då skulle vara ett viktigt och relevant argument i diskussionen. Nu finns det förvisso en sådan, men att komma ut från det vetenskapliga samtalet och ge sig in i det som pågår bland journalister och politiker är som att kliva ut ur en igloo och mötas av en dromedar. Mycket av pratet har de facto sin upprinnelse i en riktig forskningsrapport [1], men den säger egentligen inte att klimatförändringar eller global uppvärmning (vilket inte är samma sak) utan tvivel ger upphov till fler orkaner. Desto viktigare, den förkrossande majoriteten av modern forskning säger med all önskvärd tydlighet inte det.

Orkaner och cykloner (geografisk distinktion) får sin kraft från havsyttemperaturen, så inom vissa gränser bildas de lättare allteftersom medeltemperaturen i haven stiger. Faktum är att om detta vore den enda styrande faktorn skulle vi mycket väl kunna vänta oss en oerhörd ökning av orkaner inom ganska kort tid – en halv grad högre medeltemperatur kan ge så mycket som en 40% ökning i antal orkaner[2]. Al Gore gick (självklart?) ut i An Inconvenient truth och insinuerade att global uppvärmning skulle vara orsaken till det ökade antalet orkaner i slutet av 90-talet och en bit in i förra decenniet. Så enkelt är det inte. Riktiga forskares resultat gör det desto mer troligt att vad vi upplevde var kulmen på en sedan länge existerande 60- 80-års cykel[3]. Eventuellt förstärkt av global uppvärmning, som vi ska se längre fram.

Men det slutar inte där. En av de andra dominerande faktorerna i bildningen av orkaner är temperaturskillnaden mellan havsytan och övre troposfären. En skillnad som sannolikt kommer minska allteftersom den globala uppvärmningen fortsätter under det kommande seklet. Utöver det medför en högre global temperatur ett fenomen kallat vindskjuvning (uttalas som skjuta-sköt-skjutit) vilket tenderar att kapa toppen av orkaner innan de ens hinner bildas[4]. Så, vi talar alltså om att global uppvärmning sammantaget antingen inte påverkar frekvensen av orkaner alls, eller att det möjligen kommer leda till färre av dem[5]. Sedan dess har vi också fått en avsevärd mängd bevis som indikerar att det de facto blir färre orkaner med global uppvärmning [4], [6],[7] ; forskning som sammanfattades helt nyligen av en expertpanel med just den slutsatsen[8]. Närmare bestämt kom de fram till att det totala antalet bildade tropiska cykloner kommer minska med ca 18%, samt att antalet som når land kommer minska med ca 30%, inom det närmaste seklet.

Tyvärr är det ändå inte så mycket skäl, skulle jag säga, att se en varmare tid an med tillförsikt. Därför att även om normala orkaner skulle få svårare att bildas kan vi vänta oss att de som ändå kommer igång blir avsevärt värre. Och sambandet mellan ökad vindstyrka och grad av naturlig förstörelselusta är inte linjär – 10% högre vindstyrka kan innebära så mycket som en 60% ökning i gjord skada[9]. Med andra ord får vi något som brukar vara väldigt svårt för många journalister och politiker – samma forskningsresultat visar att färre orkaner kommer bildas, men de som ändå spinner igång kommer bli exceptionellt starka.

Så har detta redan satt igång? Kan vi redan nu se att global uppvärmning driver en utveckling mot färre men mer destruktiva orkaner? Det finns indicier på det, i alla fall. Sedan 1970 förefaller det som om både antalet och andelen klass 4 och 5-orkaner (skalan går bara upp till 5) ökat[10],[11]. Till detta kom för fyra år sen en studie som indikerade att global uppvärmning tagit en viktigare roll i havsytans temperatur, och därmed också som katalysator för orkaner[12]. Sägas ska dock att det ännu inte går att med säkerhet skilja ut vad som är global uppvärmning och vad som är naturliga variationer som förekommit sedan tidigare; är det något som forskarna är överrens om så vågar jag säga att det är att dataserierna är för korta. Vi har helt enkelt inte varit medvetna om problematiken och frågeställningarna tillräckligt länge.

Så om jag skulle våga mig på en sammanfattning om var vårt kunskapsläge ligger just nu, ser det ut som följande:

1 – Global uppvärmning kommer leda till färre orkaner.

2 – Orkaner som når land kommer bli kraftigare jämfört med föregående sekler.

3 – Oavsett vad som är den dominerande faktorn så befinner vi oss just nu i en fas av förhöjd orkanbildning, i en cykel som sträcker sig över 60 till 80 år.

4 – Det finns bevis för att det senaste decenniets orkaner blivit kraftigare på grund av global uppvärmning, men det går inte att säga säkert just nu. Men vänligen notera, och notera mycket väl, att det också innebär att man inte kan avfärda möjligheten. Det korrekta svaret är “Jag vet inte, men det finns anledning att luta åt att global uppvärmning spelar en roll”.

Jag finner det också värt att påpeka, att ingenstans i detta finns frågan “Är det någon global uppvärmning på gång?” med. Det är nämligen väl etablerat att så högst sannolikt är fallet. Inte heller är det särskilt spännande att i sammanhanget direkt länka en ökning av koldioxid i atmosfären till effekterna jag skrivit om ovan. Hur koldioxid påverkar värmeutstrålning har nämligen sedan länge lämnat forskningsrapporterna för att ta plats i läroböckerna. Nästa fråga som gastar efter uppmärksamhet i förmodligen varenda läsares hjärna just nu är klart intressant, och en som jag kanske återkommer till. Men märkte du hur lätt det gick att sakligt och systematiskt göra en kort genomgång av en mycket viktig aspekt av global uppvärmning, utan att ens nämna just den där frågan…?

————————————————–

[1] Changes in Tropical Cyclone Number, Duration, and Intensity in a Warming Environment
Webster et al, Science 2005

http://www.sciencemag.org/content/309/5742/1844.full?sid=95bfed36-14a7-496b-91c7-c52c78d9ccd3

[2] Large contribution of sea surface warming to recent increase in Atlantic hurricane activity
Saunders and Lea, Nature 2008

http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7178/abs/nature06422.html

[3] The Recent Increase in Atlantic Hurricane Activity: Causes and Implications
Goldenberg et al, Science 2001

http://www.sciencemag.org/content/293/5529/474.full?sid=1ef900c1-9faa-41bd-a34e-4e15d584b35d

[4] Increased tropical Atlantic wind shear in model projections of global warming

G. Vecchi, B. Soden, Geophysical Research Letters, 2007

http://www.agu.org/journals/ABS/2007/2006GL028905.shtml

[5] Tropical Cyclones and Global Climate Change: A Post-IPCC Assessment
Henderson-Sellers et al, Bulletin of the American Meteorological Society 1998

http://www.aoml.noaa.gov/hrd/Landsea/IPCC/

[6] Simulated reduction in Atlantic hurricane frequency under 21st century warming conditions
Tom Knutson, Nature Geoscience 2008

http://www.nature.com/ngeo/journal/v1/n6/abs/ngeo202.html

[7] Warmer Ocean Could Reduce Number Of Atlantic Hurricane Landfalls
Wang et al, Geophysical Research Letters 2008

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080124115808.htm

[8] Tropical Cyclones and Climate Change
Knutson et al, Nature Geoscience 2010

[9] Climate and Tropical Cyclone Activity: A New Model

Kerry Emanuel

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&biw=1210&bih=662&q=Climate+and+tropical+cyclone+activity%3A+A+new+model&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

[10] Changes in Tropical Cyclone Number, Duration, and Intensity in a Warming Environment
Webster, Science 2005

http://www.sciencemag.org/content/309/5742/1844.full?sid=1e3b6f32-5b13-423b-a7f2-698bf3672d15

[11] Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years
K. Emanuel, Nature 2005

http://www.nature.com/nature/journal/v436/n7051/abs/nature03906.html

[12] Global Warming Surpassed Natural Cycles In Fueling 2005 Hurricane
Trenberth and Shea, Geophysical Research Letters 2006

http://www.ucar.edu/news/releases/2006/hurricanes.shtml


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *