Solig morgontank(e)

Nåt dussin meter slang, nån form av pump, kanske några gamla kasserade radiatorelement, kanske några takplåtar, en tunna och en burk svart färg. Grattis, du har en solfångare.

Det är egentligen inte mycket svårare än så – om man vet hur man ska göra. Jag fick bara en tanke såhär på morgonkvisten, helt outvecklad och osynad. Tänk om man skulle satsa en del biståndspengar på att trycka utförlig info om hur du bygger solvärmesystem med, huvudsakligen, skrot?

Jag tänker på hjälp till självhjälp. Personligen har jag alltid känt mig mycket bättre till mods med att visa hur det fungerar, snarare än att göra saker åt.

Jag tänker på hjälp till självhjälp. Kunde varje enskild by och familj själva peta ihop ett värmesystem som ger dem en reservoar av vatten som åtminstone vid nåt tillfälle jagats upp till sextio-sextiofem grader skuller det ta död på en avsevärd andel av diverse vattenburna parasiter och sjukdomar. Det här är när allt kommer omkring också en bra vattenringseffekt, såtillvida att även människor som inte har möjlighet att själva konstruera dylika system rimligtvis tjänar på att färre personer totalt ådrar sig smittsamma åkommor.

Jag tänker på hjälp till självhjälp. Billig och bred spridning av kunskap i grundläggande solvärmeteknik anser jag vore en mycket god investering. Hundratals miljoner människor runtom i världen har på allvar börjat snegla på vår västerländska levnadsstandard. Problemet är att vi tagit omvägen om olja och kol för att ta oss dit vi är idag och dit vi är på väg. Genom att delge så många människor som möjligt en grundläggande förståelse för solenergi skulle vi kunna erbjuda en genväg förbi smogen och miljöförstöringen. I förbigående vill jag nämna att jag tror avsevärt mer på detta än till exempel vindkraft, av den enkla anledningen att det är mycket färre rörliga bitar som måste oljas och underhållas. Det kan vara signifikant när marginalerna är små. Dessutom är potentialen i solkraft, av uppenbara skäl, åtskilliga storleksordningar större än något annat energislag.

Slutligen, ett sånt här info-material skulle mycket väl kunna vara av intresse varsomhelst i världen. En stadig tillgång på varmvatten i sommarstugan, långt borta från alla kommunala nät, låter kanske inte helt fel…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *